Verkiezingen 2022

Visie

Verkiezingsprogramma_ChristenUnie_Rhenen_2022

Oog voor ieder mens

Wij geloven in, en zien onszelf als volgelingen van Jezus Christus. Wij geloven dat Hij van ons vraagt dat wij ons inzetten voor het welzijn van alle mensen in onze samenleving en voor een goed beheer van de schepping. Wij willen recht doen en gerechtigheid betrachten. Daarom zijn wij politiek actief in de gemeenteraad en nemen we onze verantwoordelijkheid.

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Wij geloven dat God mensen aan elkaar gegeven heeft om samen te leven en een samenleving te vormen. In onze samenleving gaat het om veel meer dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Gelukkig hebben we in onze samenleving de vrijheid om te geloven en mogen wij zelf verantwoordelijkheid nemen. De ChristenUnie wil een gemeente waar de overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. De afgelopen vier jaar hebben we hieraan gewerkt en ook de komende vier jaar is dit wat ons drijft.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Met dit verkiezingsprogramma 2022-2026 willen we samen recht doen. Recht doen aan de inwoners van Rhenen en aan onze Schepper. In dit verkiezingsprogramma nemen we steeds een onderwerp onder de loep, waarvan we vervolgens puntsgewijs laten zien wat dat concreet uitwerkt voor Rhenen.

We wensen u veel leesplezier,

Bart Oosterhoff, lijsttrekker.

Bart Oosterhoff - 1320 1 bijgesneden