Kandidaten 1 t/m 4

Stellen zich voor...

 • Lijsttrekker  Bart Oosterhoff 

  Ik ben Bart Oosterhoff. Sinds 2017 woon ik met mijn vrouw en kinderen in Achterberg.
  De afgelopen 4 jaar ben ik fractievolger geweest en heb zo de Rhenense politiek leren kennen. En bij de komende verkiezingen mag ik lijsttrekker zijn.
  Ik laat me inspireren door de Bijbel. Als christen hebben we een boodschap voor alle mensen. En die boodschap beperkt zich niet tot de zondag, maar heeft impact op alles wat we doen en hoe we met elkaar omgaan. Zoals de zorg voor elkaar en de zorg voor de natuur.
  Ik voel me geroepen om als politicus vooral de stem te zijn van mensen die niet voor zichzelf kunnen of durven opkomen. Oog voor ieder mens vind ik dan ook een heel toepasselijke slogan voor de ChristenUnie.

  We moeten echt een samen-leving zijn. Waar iedereen er mag zijn en iedereen een plek heeft. En waarin we samen werken, ook met andere partijen, om het goede te zoeken voor onze prachtige stad.

 • Kandidaat 2  Astrid Rooseboom-Reimers

  Mijn naam is Astrid Rooseboom-Reimers, geboren in 1974, opgegroeid in de Zaanstreek en al bijna mijn halve leven wonend in Rhenen.
  Ik sta graag dichtbij mensen. Dat kun je letterlijk en figuurlijk opvatten wat mij betreft. Ik heb graag mensen om mij heen en daarnaast wil ik betrokken zijn bij de ander.
  Mijn werk en achtergrond is op het gebied van chemie/voedselveiligheid.

  Sinds maart 2019 ben ik raadslid. Een rol waar ik in kon groeien omdat ik al heel wat jaren betrokken ben bij de ChristenUnie in Rhenen en eerst fractievolger ben geweest.
  Ik vind het belangrijk dat christenen zich vertegenwoordigd weten in de politiek, maar ook mensen die niet geloven voelen zich vaak aangetrokken tot onze partij vanwege onze standpunten op gebied van duurzaamheid of zorg.

  Het mooie aan de ChristenUnie is dat we alleen niet voor de godsdienstvrijheid van christenen staan, maar ook voor ruimte aan andersdenkenden en samen te werken in de maatschappij.
  Het leuke van de gemeentelijke politiek vind ik dat het vaak gaat om hele praktische zaken: De zorg voor de natuur en de directe woonomgeving, denk aan behoud van groen, afvalscheiding of fietsveiligheid.
  En inmiddels sta ik in de raad bekend als het raadslid dat bij elk nieuwbouwplan vraagt of er ook aan speelvoorzieningen is gedacht. Helaas is dat nog niet vanzelfsprekend dus blijf ik me daar voor inzetten, evenals voor mogelijkheden voor de oudere jeugd.
  De zorg voor mensen, waarbij niemand vergeten mag worden, jongeren, ouderen, gezinnen, vluchtelingen, (diverse) geloofsgemeenschappen. Stuk voor stuk groepen met hun eigen wensen en belangen.
  De zorg om het huishoudboekje van de gemeente en dus ook dat van de inwoners, want natuurlijk dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, maar dit moet natuurlijk wel in balans blijven.
  Ik maak me graag sterk voor een daadkrachtig Rhenens bestuur, maar ook een daadkrachtige Rhenense bevolking, in een stad, waar aandacht zal zijn voor wat echt telt en Oog is voor ieder mens.

Stellen zich voor...

 • Kandidaat 3  Arjan Grevengoed

  Mijn naam is Arjan Grevengoed, getrouwd en vader van drie kinderen.
  Wij wonen in Rhenen aan de rand van het mooie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
  Ik ben werkzaam in Ede bij een internationaal technologisch bedrijf.
  Sinds 2017 ben ik fractievolger van de ChristenUnie. Ik heb voor de ChristenUnie gekozen omdat politiek niet alleen om geld gaat maar veel meer over mensen.
  Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
  Ik geloof dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Het gaat in onze samenleving om veel meer dan om geld en bezit alleen.
  Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
  Vanuit mijn geloof wil ik oog en oor blijven houden voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond. Omdat deze onderwerpen ons allemaal raken. Spreek mij daarom gerust aan om uw ideeën voor Rhenen te delen.

 • Kandidaat 4  Corneel van den Bor

  Mijn naam is Corneel van den Bor.
  Geboren en opgegroeid in Rhenen. Ik ben getrouwd met Femke en samen hebben we vier kinderen.
  Ik werk als Cost Engineer voor projecten in de ondergrondse infra. Grotendeels projecten ten behoeve van de energietransitie zoals de aanleg van warmtenetten en verzwaringen van de elektriciteitsnetten.
  De ChristenUnie is voor mij een partij waar vanuit een Bijbels perspectief iedereen gezien wordt en er altijd oog is voor ieders belang.
  Daarnaast ook een partij met daadkracht en bereidheid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.
  Na een periode van afwezigheid wil ik mij de komende periode graag weer gaan inzetten voor de Fractie van de ChristenUnie.
  Mijn persoonlijke motivatie hiervoor was en is de wens om de stad waarin ik ben opgegroeid en mij mee verbonden voel te dienen.
  Om van Rhenen voor alle inwoners een fijne leefomgeving te maken maar ook de kwaliteiten en unieke kenmerken van Rhenen te behouden voor de komende generaties.