Kandidatenlijst 2018

Kandidaten ChristenUnie stellen zich voor...

 • 1. Nico Drost Lijstrekker

  Ik ben Nico Drost, 37 jaar, getrouwd met Cocky en we hebben vier kinderen. Ik ben geboren en getogen in de gemeente Rhenen en woon nu alweer zo'n 12 jaar in Achterberg. Ik mag nu voor de derde keer lijsttrekker zijn voor de ChristenUnie in Rhenen.
  U en ik wonen met elkaar in een prachtige gemeente. We hebben het bovengemiddeld goed in vergelijking met veel mensen op de wereld. Ik zie dat als een zegen, iets om dankbaar voor te zijn. Maar ook als iets wat ons allen een extra verantwoordelijkheid geeft. Van mensen die veel hebben wordt namelijk meer gevraagd dan van mensen die minder hebben. En juist mensen die niet altijd vooraan staan, die moeten door de politiek gehoord worden.
  Ik wil graag op zoek gaan naar manieren om dat te vertalen naar de Rhenense samenleving. En ik hoop dat onze God mij en iedereen die zich op enige manier inzet voor welke partij dan ook, wil zegenen in het werk wat we voor Rhenen doen. Zodat we oog hebben voor mensen die dat nodig hebben en samen bouwen aan een gemeente die duurzaam en mooi blijft voor onze kinderen.

  TwitterFacebook
 • 2. Karin Dieterman

  Ik ben Karin Dieterman, 47 jaar. Ik ben getrouwd met Tjark en samen hebben we drie geweldige jong volwassen kinderen. Ik woon in het prachtige dorp Elst met heel veel plezier. De afgelopen vier jaar mocht ik gemeenteraadslid zijn voor de ChristenUnie in Rhenen. Ik heb dit met heel veel plezier en enthousiasme gedaan.  In het dagelijks leven ben in verpleegkundige in de ouderenzorg een mooie en veelzijdige baan. Hierin zie ik de kwetsbaarheid van mensen en het verlangen om nog mee te kunnen en mogen doen. Mijn inspiratie is Jezus zoals Hij klaarstaat voor de ander, onvoorwaardelijk. Vanuit deze inspiratie wil ik me inzetten voor de mensen die het nodig hebben omdat het zelf even niet lukt, naar de ander omzien. Dat is wat me drijft in de politiek, kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. De afgelopen vier jaar heb ik me hiervoor mogen inzetten en ik hoop dit de komende vier jaar weer te mogen doen. Daarom stel ik me kandidaat voor de ChristenUnie in Rhenen.

 • 3. Astrid Rooseboom-Reimers

  Ik ben opgegroeid in de tijd van de reclame campagne “een beter milieu begint bij jezelf” en dat motto geldt voor mij nog steeds. Niet naar een ander wijzen, maar bij jezelf beginnen. Ieder persoonlijk, maar ook als gemeente, moeten we meewerken aan een beter klimaat. Dat kan door in te zetten op schone energie, schone lucht en veel “natuurschoon”! Recycling – hergebruik van materialen –moet! Ook als dat meer kost.
  Als part-time werkende moeder van 3 schoolgaande kinderen, merk ik dagelijks hoe belangrijk een veilige omgeving is. Een plek waar je plezier kunt maken en je kunt ontwikkelen tot een waardevol mens voor deze maatschappij.  Het is van belang dat kinderen hun talenten ontdekken en ontplooien. Als ouders dat niet kunnen faciliteren moet de overheid daarmee een handje helpen. Voor kinderen en jongeren moet er ruimte zijn op straat, in de vorm van veilige fietspaden, hangplekken en goede (groene) speelvoorzieningen.
  Voor mij is Jezus een voorbeeld in naastenliefde. Regelmatig zette Hij zich ook af tegen de gevestigde orde, daar waar deze wettisch of onrechtvaardig was. Dat voorbeeld wil ik graag volgen!

 • 4. Arjan Grevengoed

  Ik ben getrouwd, we hebben drie kinderen en wonen in Rhenen aan de rand van het mooie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Sinds 2017 ben ik fractievolger van de ChristenUnie. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het basisonderwijs in Rhenen als voorzitter van de schoolvereniging van De Springplank en de Ericaschool.
  Ik heb voor de ChristenUnie gekozen omdat politiek niet alleen om geld gaat maar veel meer over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
  Ik geloof dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Het gaat in onze samenleving om veel meer dan om geld en bezit alleen. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
  Vanuit mijn geloof wil ik oog en oor blijven houden voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond. Omdat deze onderwerpen ons allemaal raken. Spreek mij daarom gerust aan om uw ideeën voor Rhenen te delen.

 • Henk van Laar

  De ChristenUnie heeft wat mij betreft echt oog voor ieder mens. Standpunten worden zorgvuldig voorbereid met een luisterend oor en een open houding naar iedereen, ongeacht achtergrond of status. Dit vanuit de basis van het christen-zijn. De ChristenUnie wil met die eerlijke politiek echt iets betekenen voor de inwoners en bedrijven en daar wil ik graag waar mogelijk mijn steentje aan bijdragen.

 • Rien van Harten

  Voor mij vertaalt de ChristenUnie de Bijbelse boodschap op een wijze die heel goed bij mij past. We proberen zo handen en voeten te geven aan de opdracht van Jezus om op te komen voor hen die het, in alle opzichten, minder hebben.
  Voor de afdeling Rhenen is het motto dan ook: Oog voor ieder mens!

 • Cornelis van Wolfswinkel

  Ik steun de Christenunie, omdat het belangrijk is dat christelijke normen en waarden deel uitmaken van de politiek en daarmee van de samenleving.
  Daarbij moeten we wel de volle breedte van de samenleving in het oog houden, omdat we niemand willen uitsluiten en omdat de Bijbelse boodschap voor iedereen waardevol kan zijn.

 • Jeroen Klinkenberg

  De ChristenUnie is voor mij de politieke partij die wil besturen van ons land en lokaal ook de gmeente Rhenen vanuit de opdracht "heb God lief boven alles en je naaste als jezelf". Dit is zeker niet gemakkelijk, soms is het keuzes maken die in eerste opzicht helemaal niet logisch zijn, of geen weldaad aan de mens lijken te doen. Maar het zoeken in wat God voor ons heeft in de politiek, zorgen en opkomen voor je naasten, het goed beheren van onze omgeving, vindt ik allemaal terug in de ChristenUnie Rhenen.

 • Frank Koot

  Ik vind mijn diepste motivatie voor wat ik ben en wat ik doe in het christelijk geloof. Ik word door God toegerust voor goede werken, en wil aan die werken graag vorm en inhoud geven. Dit doe ik onder andere door actief te zijn in de ChristenUnie. Wat mij in het bijzonder aanspreekt in de ChristenUnie is dat deze partij de waarden van Gods Koninkrijk hoog in het vaandel heeft, maar ook begrijpt ook dat bij regeren hoort dat je compromissen sluit.

 • Corneel van den Bor

  Ik vind het belangrijk dat in het bestuur van de gemeente Rhenen mensen zitten die worden geïnspireerd door de Bijbel en de christelijke waarden en normen als uitgangspunt hebben.
  De ChristenUnie is een partij die hier op een heel praktische manier vorm aan geeft. Zorg voor de medemens, eerlijke politiek bedrijven en altijd de dialoog aan gaan zijn hier de kenmerken van.
  Vanuit een sterk bijbels fundament met beide benen in de maatschappij staan, dat is voor mij de ChristenUnie en daar wil ik me graag voor inzetten.

 • Elly Geers

  Ik heb met plezier en bewust gekozen om mijn naam op de lijst van de Christenunie te laten zetten voornamelijk om de belangrijkste speerpunten zoals grote aandacht voor duurzaamheid en veiligheid. Persoonlijk ben ik als kinder- en volwassencoach en medewerker op een BSO ook heel blij met de aandacht voor de zorg voor ieder mens in onze samenleving.

 • Mans van Doorn

  Ik ben enthousiast over de ChristenUnie omdat ik mij goed kan vinden in de doelstellingen die deze partij voor ogen heeft.
  Het hebben van een Bijbelse grondslag is dan ook voor mij van bijzondere waarde! Tevens heeft het mijn hart omdat deze partij veel oog heeft voor de medemens (in de brede zin van het woord) dan de gemiddelde politieke partij.
  De ChristenUnie in Rhenen zorgt voor het omzien naar de medemens en staat open voor de problemen die er zijn binnen de samenleving/Rhenen.
  Het is de partij die zeker zich sterk maakt voor de minima en opkomt voor een juist zorgbeleid.

 • Ben van Zeeland

  Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen dat politiek, op alle niveaus, belangrijk is. Plaatselijk, provinciaal, landelijk en grensoverschrijdend (Europees en mondiaal)!. Het belang van politiek op tal van terreinen dichtbij en zeer ver weg wordt dagelijks via radio en TV aan ons verteld. Het is niet gemakkelijk om je een evenwichtig oordeel te vormen en te zoeken naar draagvlak en meerderheden om zo invloed uit te oefenen in soms heel complexe zaken. Juist dit vind ik een uitdaging en ik bewonder mensen (politici) die hier hun tijd en energie in steken en niet weglopen. We hebben een verantwoordelijkheid naar onszelf, elkaar en naar ons nageslacht.

 • Jan Willem Evers

  Voor mij is de ChristenUnie een partij met duidelijke waarden en normen, maar die daarbij wel openstaat voor wat er in deze tijd leeft. Dat schept de ruimte om samen te werken met anderen en zo te bouwen aan een toekomst zowel plaatselijk als  landelijk en Europees.

 • Andrea Stolk-van Willigen

  Ieder mens is waardevol, deze waarde hangt niet af van je prestaties, gezondheid, geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk'.
  Wie je ook bent, hoe jong of oud je ook bent, waar je ook vandaan komt, God heeft oog voor ieder mens. Ik vind dit persoonlijk een geweldige basis voor het leven. Het feit dat ieder leven waarde heeft, is een belangrijke drijfveer voor de lokale politiek van de ChristenUnie. Om deze reden draag ik de ChristenUnie een warm hart toe.

 • Wijnand Bos

  Opkomen voor zwakken in de samenleving en omzien naar elkaar.

 • Rob van de Velde

  Ik houd er van om omringd te zijn door mensen die hoopvol zijn en praktisch en concreet werken aan een betere wereld. Daarom voel ik me thuis bij de ChristenUnie in Rhenen. Ik voel me aangesproken door het programma van de ChristenUnie om de energievoorziening in Rhenen snel duurzaam te maken. Het wordt tijd om daar gezamenlijk de schouders onder te zetten.

 • Vera Walkeuter

  Ik sta achter de ChristenUnie omdat ik vind dat geloof een stem moet houden in de politiek.

 • Wim van Doorn

  Als christen steun ik van harte de ChristenUnie, omdat wij dan samen een positief christelijk geluid laten horen in ons land/provincie/stad. Ik hoop dat ook zo hiermee de naam van Jezus Christus, onze Heer, groot gemaakt word en onze stad rechtvaardig en met Gods wijsheid bestuurd mag worden.

 • Willemien Schouten

  De ChristenUnie verenigt voor mij de bezieling van geloof in Jezus en de (vaak weerbarstige) praktijk van het samen leven en werken in een heel diverse samenleving.  Hoopvol en verbindend zijn is cruciaal daarbij. Ik kan mij vinden in de waarden ‘zinvol leven, vrijheid en veiligheid’, als basis voor elk besluit waar de Rhenense politiek mee te maken krijgt. Als kunstschilder en schilderdocente ervaar ik dat juist deze waarden mensen aanzet om hun talent te gaan ontwikkelen. Een florerend mens maakt een betere wereld mogelijk! Ik ben blij met de ChristenUnie en alle bevlogen bouwers die daar deel van uitmaken.

 • Adriaan Mels

  De ChristenUnie wil vanuit een duidelijke identiteit en met constructieve ideeën meebouwen aan een mooi en duurzaam Rhenen voor iedereen, voor nu, en maar zeker ook voor later.
  Dat later vind ik extra belangrijk, uiteindelijk erven onze kinderen wat wij achterlaten.

 • Henk Bos

  Ik vind het belangrijk dat er besluiten worden genomen op basis van christelijke waarden en normen.
  Hierin steun ik ChristenUnie, aangezien zij zich zeer duidelijk inzetten om de gemeente Rhenen energie neutraal te krijgen in 2035.
  Wij zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor hoe we deze aarde doorgeven aan onze kinderen. Hierin moeten wij dan ook onze volledige verantwoordelijkheid nemen.
  Verder vind ik het zeer belangrijk dat er oog is voor ieder mens. Iedereen telt mee, niemand uitgezonderd!

 • Goof Pitlo

  Mijn naam is Goof Pitlo. In 1961 geboren in Elst en daar woon ik nog steeds. Ik ben getrouwd en we hebben 4 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen.
  Vanuit mijn geloof in God, de Schepper van hemel en aarde, zijn we met en voor elkaar verantwoordelijk voor deze aarde.
  De ChristenUnie in Rhenen maakt zich vanuit Bijbels perspectief sterk voor mens en samenleving in alle opzichten en krijgt daarom mijn volledige steun.

 • Erika Daane

  Ik sta graag op de lijst van de ChristenUnie. Ik geloof dat we als we God in het vizier houden, we het beste voor onze stad kunnen zorgen. Keuzes die van belang zijn voor nu, maar ook voor in de toekomst.

 • Hanna Kannegieter

  Hoog in het vaandel staan bij de ChristenUnie waarden als gelijkwaardigheid, respect en in relatie staan. Het mens-zijn is letterlijk wezenlijk en is een belangrijk fundament om samen te leven en de samenleving zo gezond mogelijk te houden. Uw stem is voor ons dus heel belangrijk, ook na de verkiezingen!
  De ChristenUnie heeft mij in mijn leven geïnspireerd om over waarden na te denken. Normen/regels, die dus niet op zich staan "omdat het zo hoort", vloeien voort uit de waarden. Om zo bewust, constructief en Koninklijk bezig te zijn heeft mijn hart en daarom draag ik de ChristenUnie een warm hart toe!