Agenda

Informatie raadsvergaderingen en fractievergaderingen

Fractievergaderingen zijn altijd de dag voor de raadsvergadering, meestal op maandag.
De dag voor RTG kan optioneel een fractievergadering zijn.
De gemeente raadsgaderingen en de RTG zijn op de website van de gemeente Rhenen te vinden.
Wilt u een keer een fractie vergadering bijwonen, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat;
secretariaat@rhenen.christenunie.nl.