Fractie

Voorzitter en raadslid

Mijn naam is Nico Drost. Ik ben getrouwd met Cocky, we hebben vier prachtige kinderen (drie dochters en een zoon). We wonen in Achterberg, in de prachtige wijk Achterberg-West. Geboren en getogen in Rhenen vind ik het een voorrecht om onze stad en gemeente ook via de politiek te mogen dienen.

De gemeente Rhenen heeft een historie, maar ook een toekomst. Voor onszelf en de mensen om ons heen, maar ook voor hen die na ons komen. Graag zet ik mij hiervoor in. De keuze om dit te doen voor de ChristenUnie is voor mij vanzelfsprekend. Begrippen als Openheid, Betrokkenheid, Bewogenheid, Rechtvaardigheid, Eerlijkheid en Dienstbaarheid maken christenen tot een ‘unie’, gedrongen door het voorbeeld van Hem die ons hierin is voorgegaan, Jezus Christus. Hij gaf zelfs zijn leven voor medemensen.

Ik zou u graag eens spreken en schroomt u dan niet mij uw mening te geven over de toekomst van onze mooie stad en gemeente!


Fractielid en raadslid

Mijn naam is Karin Dieterman – Brouwer. Ik ben getrouwd met Tjark en we hebben samen 3 kinderen (1 dochter en 2 zoons). We wonen in Elst, één van de mooie kernen van de gemeente Rhenen. Prachtig gelegen tussen de Heuvelrug en de Rijn. In het dagelijks leven zorg ik voor het gezin en ben ik part-time werkzaam als ambulant verpleegkundige bij zorggroep Charim. Ik ben sinds april 2010 actief als fractievertegenwoordiger voor de ChristenUnie in Rhenen.  

Sinds maart 2014 ben ik raadslid voor de ChristenUnie in Rhenen. Ik houd mij vooral bezig met de dossiers in het sociaal domein. Waarom politiek actief voor de ChristenUnie? Vanuit mijn relatie met God wil ik leven naar Zijn wil en dit zichtbaar maken in mijn leven. Dit niet alleen thuis of in mijn directe omgeving maar ook breder maatschappelijk. Dus ook in het beleid en bestuur in de gemeente Rhenen.
Belangrijke punten daarbij zijn: omzien naar de ander, oog hebben voor ieder mens, dienstbaarheid en eerlijkheid. 
Samen bouwen aan de samenleving vanuit bijbels perspectief, samen bidden voor onze stad.
Ik hoop van harte dat u mee wil bouwen en bidden. Als u ideeën of vragen hebt laat het aan ons weten.

Fractievolger

Mijn naam is Arjan Grevengoed, ik ben getrouwd, we hebben drie kinderen en wonen in Rhenen aan de rand van het mooie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Sinds 2017 ben ik fractievolger van de ChristenUnie. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het basisonderwijs in Rhenen als voorzitter van de schoolvereniging van De Springplank en de Ericaschool.

Ik heb voor de ChristenUnie gekozen omdat politiek niet alleen om geld gaat maar veel meer over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Ik geloof dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Het gaat in onze samenleving om veel meer dan om geld en bezit alleen. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Vanuit mijn geloof wil ik oog en oor blijven houden voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond. Omdat deze onderwerpen ons allemaal raken. Spreek mij daarom gerust aan om uw ideeën voor Rhenen te delen.


  Fractievolger

Mijn naam is Astrid Rooseboom , geboren in 1974, opgegroeid in de Zaanstreek, Milieuwetenschappen/Scheikunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, getrouwd, verhuisd naar het mooie Rhenen, drie kinderen, werkzaam als projectleider bij een laboratorium voor voedselveiligheid in Wageningen, (bijna) altijd vrolijk, enthousiast, houd van lekker eten, maatschappelijk betrokken, volleybal, skiën, Baptistengemeente Veenendaal, Een vrouw zoals jij.. en….last but not least fractievolger bij de ChristenUnie.
De ChristenUnie is voor mij de politieke partij die past bij mijn levensvisie. De ChristenUnie levert een waardevolle bijdrage in de politiek. Ook de kijk op de maatschappij past bij mij: Oog voor ieder mens en ieder mens is waardevol. Ik geloof dat ik mijn talenten heb gekregen om in te zetten voor God en voor elkaar. Daarom lever ik mijn bijdrage in de ondersteuning van onze raadsleden waar nodig en waar mogelijk.

Het leuke van de gemeentelijke politiek vind ik dat het vaak gaat om hele praktische zaken:
De zorg voor de natuur en de directe woonomgeving, denk aan behoud van groen, afvalscheiding of fietsveiligheid
De zorg voor mensen, waarbij niemand vergeten mag worden, jongeren, ouderen, gezinnen, vluchtelingen, (diverse) geloofsgemeenschappen. Stuk voor stuk groepen met hun eigen wensen en belangen.
De zorg om het huishoudboekje van de gemeente en dus ook dat van de inwoners, want natuurlijk dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, maar dit moet natuurlijk wel in balans blijven.
Ik maak me graag sterk voor een daadkrachtig Rhenens bestuur, maar ook een daadkrachtige Rhenense bevolking, in een stad, waar Oog mag zijn voor elkaar en waar ieder mens zich waardevol zal voelen. 


  Fractievolger

Mijn naam is Bart Oosterhoff, 52 jaar, getrouwd met Jacomine en vader van 4 kinderen. Sinds september 2017 wonen we in Achterberg.
Ik werk als vertegenwoordiger bij een bedrijf in Tiel dat apparatuur maakt voor het analyseren van de waterkwaliteit. Ik ben dus veel in gesprek met bedrijven over verantwoord (her)gebruik van water.

Als christen hebben we een boodschap voor alle mensen. De ChristenUnie is voor mij de partij die hier het meest praktisch mee omgaat. Want die boodschap beperkt zich niet tot de zondag, maar heeft impact op alles wat we doen en hoe we met elkaar omgaan. Zoals zorg voor elkaar en zorg voor de natuur. Ik ben veel in de natuur te vinden en interesseer me voor milieu en duurzaamheid. Hier liggen de komende vier jaar, maar ook daarna nog een paar flinke uitdagingen.

Ik heb veel zin om die op te pakken en te werken aan een groen en energieneutraal Rhenen.