Fractie

Fractievoorzitter en gemeenteraadslid

bart oosterhoffMijn naam is Bart Oosterhoff, 56 jaar, getrouwd met Jacomine en vader van 4 kinderen. Sinds september 2017 wonen we in Achterberg.

Ik werk als vertegenwoordiger bij een bedrijf in Tiel dat apparatuur maakt voor het analyseren van de waterkwaliteit. Ik ben dus veel in gesprek met bedrijven over verantwoord (her)gebruik van water. Als christen hebben we een boodschap voor alle mensen. De ChristenUnie is voor mij de partij die hier het meest praktisch mee omgaat. Want die boodschap beperkt zich niet tot de zondag, maar heeft impact op alles wat we doen en hoe we met elkaar omgaan. Zoals zorg voor elkaar en zorg voor de natuur. Ik ben veel in de natuur te vinden en interesseer me voor milieu en duurzaamheid. Hier liggen de komende vier jaar, maar ook daarna nog een paar flinke uitdagingen.

Ik heb veel zin om die op te pakken en te werken aan een groen en energieneutraal Rhenen.


  Fractievolger 

Mijn naam is Astrid Rooseboom-Reimers, geboren in 1974, opgegroeid in de Zaanstreek en al meer dan 17 jaar met veel plezier wonend in Rhenen.

Toen ik laatst in mocht vullen wat ik geleerd heb in 2020 heb ik opgeschreven; "dat ik graag dichtbij mensen sta". Dat kun je letterlijk en figuurlijk opvatten wat mij betreft. Mijn werk en achtergrond is op het gebied van Analytische Chemie/Milieuwetenschappen.

Ik vind het belangrijk dat christenen zich vertegenwoordigd weten in de politiek, maar ook mensen die niet geloven voelen zich vaak aangetrokken tot onze partij vanwege onze standpunten op gebied van duurzaamheid of zorg.

Het mooie aan de ChristenUnie is dat we alleen niet voor de godsdienstvrijheid van christenen staan, maar ook voor ruimte aan andersdenkenden en samen te werken in de maatschappij.
Het leuke van de gemeentelijke politiek vind ik dat het vaak gaat om hele praktische zaken: De zorg voor de natuur en de directe woonomgeving, denk aan behoud van groen, afvalscheiding of fietsveiligheid.

De zorg voor mensen, waarbij niemand vergeten mag worden, jongeren, ouderen, gezinnen, vluchtelingen, (diverse) geloofsgemeenschappen. Stuk voor stuk groepen met hun eigen wensen en belangen.
De zorg om het huishoudboekje van de gemeente en dus ook dat van de inwoners, want natuurlijk dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, maar dit moet natuurlijk wel in balans blijven.
Ik maak me graag sterk voor een daadkrachtig Rhenens bestuur, maar ook een daadkrachtige Rhenense bevolking, in een stad, waar aandacht zal zijn voor wat echt telt en Oog is voor ieder mens.


Fractievolger

Mijn naam is Arjan Grevengoed, ik ben getrouwd, we hebben drie kinderen en wonen in Rhenen aan de rand van het mooie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Sinds 2017 ben ik fractievolger van de ChristenUnie. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het basisonderwijs in Rhenen als bestuurslid van de schoolvereniging van De Springplank en de Ericaschool. Ik heb voor de ChristenUnie gekozen omdat politiek niet alleen om geld gaat maar veel meer over mensen.

Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Ik geloof dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Het gaat in onze samenleving om veel meer dan om geld en bezit alleen.

Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Vanuit mijn geloof wil ik oog en oor blijven houden voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond. Omdat deze onderwerpen ons allemaal raken. Spreek mij daarom gerust aan om uw ideeën voor Rhenen te delen.