Enquete

Persoonlijke gegevens
Vindt u het leuk om iets voor de ChristenUnie in Rhenen te betekenen?
Waarvoor zou u zich willen inzetten?
Heeft u kennis op een van de volgende domeinen en wilt u daarin meedenken?
Kent u iemand die sympathie heeft voor de ChristenUnie en die wij zouden kunnen benaderen?
Afronding
We willen u danken voor het invullen van deze enquete. Wilt u contact opnemen met de Christenunie Rhenen dan kan dat met het secretariaat:
Mailadres: secretariaat@rhenen.christenunie.nl