Overige kandaten

Stellen zich voor...

 • Karin Dieterman

  Hallo ik ben Karin Dieterman, ik woon in Elst samen met mijn man, we hebben drie kinderen en een kleinkind. In het dagelijks leven ben ik verpleegkundig specialist bij zorggroep Charim.
  Ik sta op de kieslijst voor de ChristenUnie vanuit de volle overtuiging dat deze partij zoekt naar wat goed is voor alle mensen.
  Dit komt terug in het motto Oog voor ieder mens, een motto die actueel is en blijft omdat het de kern van het denken van de ChristenUnie weergeeft. Een partij van Christenen, die in de politiek de normen en waarden van het Christelijk geloof vormgeeft, maar die er is voor iedereen, dus ook voor u.
  Een van de punten waarin dit duidelijk naar voren komt, en waar mijn zorghart sneller van gaat kloppen, is de aandacht voor de zorg. Zorg voor de jeugd, voor ouderen en alles wat daar tussenin zit.
  Maar niet alleen voor hen die zorg nodig hebben maar ook voor de mensen die mantelzorg geven, ook zij verdienen ondersteuning bij deze soms moeilijke taak.

  Er zijn nog veel meer belangrijke punten te noemen maar ik zou zeggen lees deze op onze website rhenen.christenunie.nl. Kortom oog voor ieder mens, in Achterberg, Elst en Rhenen, daarom ben ik kandidaat voor de ChristenUnie. 

  Zie hier mijn persoonlijke videoboodschap!

 • Jan Overweg

  Mijn naam is Jan Overweg in ik woon in het mooie dorp Elst samen met mijn lieve vrouw en dochter. In ons pand hebben we en B&B en een bloemenatelier onder de naam ‘Bloemen Vertellen’.
  We genieten zelf en laten ook anderen genieten van de prachtige omgeving met aan de ene kant de Neder-Rijn en aan de andere kant de Utrechtse Heuvelrug.
  We proberen ook zoveel mogelijk de natuur binnen te halen in onze tuin die dan ook als ‘Heuvelrugtuin’ is aangemerkt.
  Ik voel me erg thuis bij de ChristenUnie, omdat het heel goed aansluit bij mijn geloofsovertuiging. Graag wil ik Jezus volgen en opkomen voor de mensen in kwetsbare situaties.
  Bijzondere aandacht heb ik daarbij voor jongeren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Beide groepen hebben extra last van het de beperkingen die Corona met zich meebrengt.
  Heel mooi dat de ChristenUnie Rhenen daar werk van maakt en ook als inzet heeft voor de verkiezingen. Laten we investeren in onze jongeren en laten we omzien naar onze mensen in kwetsbare situaties.
  Een heel ander punt, dat ik belangrijk vind, zijn onze agrarische bedrijven in het buitengebied. Van alle kanten worden ze geconfronteerd met allerlei begrenzingen in hun werk.
  Ik zou het mooi vinden als we samen met onze boeren zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Zij kennen het landschap als geen ander en laten we die kennis inzetten om mooie verbindingen te maken tussen hun vak en het beheer van de natuur. Wat mij betreft gaan we voor natuur inclusief.

 • Nico van Tellingen

  Waarom ik op de kieslijst van de CU sta heeft alles te maken met mijn besef van en inzet voor rechtvaardigheid en medemenselijkheid.
  Die inzet herken ik duidelijk in de CU, juist ook omdat hier nadrukkelijk vanuit het Bijbels perspectief gedacht en gehandeld wordt.
  Ja, dat moet je dan wel in gewone politiek omzetten, ook plaatselijk. Rechtvaardigheid betekent bijvoorbeeld kloven dichten, dus zeker meer inzet voor sociale woningbouw.
  Medemenselijkheid vertaalt zich in het scheppen van sociale banden, ook bevorderd vanuit de gemeente.
  Inzet voor de veiligheid op straat, maar ook aandacht voor mensen uit andere culturen die in onze gemeente geland zijn.
  Niet verzanden in mooie woorden, maar praktisch vanuit geloof en vertrouwen doen wat gedaan moet worden.

 • Frank Koot

  Hallo, ik ben Frank Koot. Mijn diepste motivatie voor wat ik ben en wat ik doe vind ik in het christelijk geloof.
  Ik word door God toegerust voor goede werken, en wil aan die werken graag vorm en inhoud geven. Dit doe ik onder andere door actief te zijn in de ChristenUnie.
  Wat mij in het bijzonder aanspreekt in de ChristenUnie is dat deze partij de waarden van Gods Koninkrijk hoog in het vaandel heeft, maar ook begrijpt ook dat bij regeren hoort dat je compromissen sluit. Belangrijke aandachtspunten voor onze stad:
  Hoe blijven we aan elkaar verbonden? Hoe kunnen we gezond één zijn en tegelijkertijd gezonde ruimte behouden voor ieders eigenheid?
  Hoe houden we oog voor mensen die steun nodig hebben om waardig te kunnen leven. Mensen met te weinig inkomen, te weinig zelfredzaamheid. Op welke wijze kunnen we ondersteuning bieden?

 • Dorine Rooseboom

  Mijn naam is Dorine Rooseboom en ik ben 17 jaar oud.
  Ik wil me graag inzetten om de politiek meer betrokken te laten raken bij jongeren, aangezien ik vind dat dat nu te weinig gebeurt en wij wel de generatie zijn die zullen leven met de gevolgen van de huidige beslissingen.

 • Linda Klinkenberg-Janssens

  Ik ben Linda, als christen geloof ik dat we God's liefde mogen doorgeven. Dat geef ik zelf handen en voeten door mij in te zetten voor vrouwen in Rhenen.
  Wat mij aanspreekt in de ChristenUnie is dat zorg en aandacht voor elkaar belangrijk is. Oog voor ieder mens!

 • Willemien Schouten 

  Mijn naam is Willemien Schouten en ik werk als portretschilder en schilderdocente in Rhenen.Het is mijn passie en doel om mensen te verbeelden in hoe ze door God zijn geschapen. Ik geloof dat ieder mens is bedoeld om te stralen in het unieke wat de Vader in ons heeft gelegd, en dat niet alleen voor onszelf, maar juist ook door uit te reiken naar de ander. In de Christenunie ervaar ik dezelfde drijfveer. Een partij die vanuit een hoopvolle houding zoekt naar verbinding en verbetering.

 • Adriaan Mels

  De ChristenUnie is een partij voor jong en oud. Samen nemen we landelijk en lokaal verantwoordelijkheid en zetten we ons in voor een leefbare en duurzame samenleving.