Actueel

Collegetour regionaal met Nico Drost

beedigingdonderdag 02 november 2023 Op woensdag 15 november organiseren de ChristenUnie-afdelingen in Rhenen en Utrechtse Heuvelrug een regionale Collegetour-avond met Tweede Kamerlid en kandidaat Nico Drost uit Rhenen. lees verder

Ledenvergadering / Uit de fractie

elsterkopzaterdag 16 september 2023 In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de Ledenvergadering op 27 september in het Huis van de Gemeente. De fractie blikt vooruit op de komende maanden en we staan even stil bij de landelijke verkiezingen op 22 november. lees verder

Oog voor ieder mens

bart oosterhoff.jpgvrijdag 30 juni 2023 De Christenunie fractie heeft haar bijdrage geleverd aan het debat over de 'Visie op Rhenen 2035' en presenteert haar visie op financiƫle meevallers. Altijd maar oppotten? lees verder

Windmolens en zonne energie in Rhenen

Op het verkiezingsdebat 11 maart zet Bart Oosterhoff zijn joker in om te regearen op de vraag of er wel of niet windmolens in Rhenen moeten komen waarop eerder andere partijen ontkennend hebben geantwoord. Zie hier zijn stelling en motivatie!

Volg het hele debat nog eens terug op Verkiezingsdebat 11 maart 2022 | Gemeente Rhenen 

Verkiezingsprogramma in plaatjes

Verkiezingsprogramma_ChristenUnie_Rhenen_2022

Lees hier meer over de campagne!!

Bart Oosterhoff nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Rhenen

Bart Oosterhoff nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Rhenen

Het bestuur van de ChristenUnie in Rhenen heeft Bart Oosterhoff voorgedragen als nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen in maart volgend jaar.
Dat betekent dat Nico Drost na drie keer de kar getrokken te hebben, niet meer zal terugkeren in de gemeenteraad van Rhenen.
Rien van Harten, voorzitter van het bestuur in Rhenen: “Nico gaat zijn tijd en aandacht meer aan andere zaken geven, zoals een studie, maar wij zijn heel blij dat Bart het stokje wil overnemen. Wij hebben alle vertrouwen in hem.”

Bart Oosterhoff (55 jaar) woont in Achterberg, is getrouwd en vader van vier kinderen. Bart is sinds het voorjaar van 2018 betrokken bij de Rhenense gemeenteraad als fractievolger van de ChristenUnie.
Bart Oosterhoff is blij met zijn voordracht: “Ik zie ernaar uit mijn steentje bij te dragen aan een gezond en sociaal Rhenen . Ik wil opkomen voor mensen die zelf hun stem niet kunnen of durven laten horen. Want als gemeenteraad moeten we recht doen aan alle inwoners van Rhenen.

Op de rest van de lijst die het bestuur deze week aan de leden stuurde, staan ook vertrouwde namen. Op plaats twee het huidige raadslid Astrid Rooseboom, op de derde plek is Arjan Grevengoed geplaatst. Nummer vier is Corneel van den Bor, die na een periode van afwezigheid ook weer boven in de lijst te vinden is. De leden van de ChristenUnie in Rhenen spreken zich in november definitief uit over de lijst.

Bart Oosterhoff - 1320 1 bijgesneden

Astrid Rooseboom als 2e kanditaat voor ChristenUnie in Rhenen

Onze kijk op de perspectiefnota 2022

Benieuwd naar onze kijk op de perspectiefnota 2022?

Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni.

Lokaal eigenaarschap is daarbij van groot belang...

De zaaijer

Wellicht is u het schilderij van van Gogh ook opgevallen. Hij schilderde een Zaaijer. De Zaaijer, waarschijnlijk met in gedachte ook de bekende gelijkenis van Jezus over de Zaaijer. Hij zaaide zijn zaad en het zaad viel in goede of slechte aarde, het gewas of het gewas werd verstikt door onkruid. 

De vergelijking met de RES gaat wellicht niet helemaal op maar ik moest denken aan de manier waarop inwoners betrokken kunnen zijn bij de RES.Voor de een is de boodschap dat er hard wordt gewerkt aan duurzame energie een blijde boodschap, bij een ander valt hij niet in goede aarde en ook begrijpelijk niet als die aarde je bron van inkomsten is of je uitzicht of genot ontneemt.
De ChristenUnie Rhenen is blij met de RES wij waarderen het proces. Natuurlijk kijken ook wij uit naar een toekomst met nieuwe andere technische oplossingen, maar we kunnen de energietransitie niet verder uitstellen tot morgen of de verantwoordelijkheden doorschuiven naar volgende generaties of gebieden waar we zelf geen zeggenschap over hebben.

De RES 2.0 zal daar hopelijk ruimte voor gaan bieden! Regionaal en lokaal zijn de sleutelwoorden van de RES. Zo willen we geen buitenlandse investeerders in duurzame energie op Rhenense grond, maar lokaal eigenaarschap.Dit is ook vast gelegd in de RES, het is echter nog niet voldoende uitgewerkt wat dit dan inhoudt. Daarom vragen we het college om voordat grote projecten worden goedgekeurd daarvoor lokaal beleid te maken zodat ook lokaal draagvlak is voor deze ontwikkelingen! De gedachte daarbij is hoe meer mensen meedoen des te beter en hoe dichter bij het te realiseren project des te beter. Want 1 lokale eigenaar is geen draagvlak en veel eigenaren die ver van Rhenen af staan is ook geen maat voor draagvlak. We hebben in deze motie nog een aantallen of criteria opgenomen maar denken daar graag over mee.

0,03Twh = de bijdrage van Rhenen 30.000.000 kWh, de stroom die ongeveer 10.000 huishoudens per jaar afnemen. Maar wat we afnemen is niet wat we werkelijke gebruiken. Ook ons vervoer en de productie van alles wat we kopen kost veel energie. Vele malen meer zelfs!We waarderen de inzet op energiebesparing en zien uit naar initiatieven op dit gebied! Zoals geformuleerd in het raadsbesluit.
Voor wat betreft biomassa kunnen we leven met zoals het nu geformuleerd is, alleen voor reststromen, maar dit vraagt wel om nadere uitwerking en een kritische benadering, omdat verbranden van organisch materiaal nu eenmaal naast warmte gewoon CO2 oplevert.

De titel van de RES is van dromen naar daden. Dit college krijgt soms het verwijt dat ze teveel dromen, maar als het aan de ChristenUnie ligt en hopelijk aan de gehele raad gaan we de RES dromen ook echt omzetten in daden en daar kunt u zelf een bijdrage aan leveren.

Met vriendelijke groet,Astrid Rooseboom,

raadslid gemeente Rhenen

Nico Drost op kandidatenlijst ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2021

Nico Drost op kandidatenlijst ChristenUnie

Nico Drost uit Rhenen staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Drost is fractievoorzitter namens de ChristenUnie in Rhenen en zelfstandig ondernemer. In 2019 was hij al enkele maanden Tweede Kamerlid namens de partij. Op de voorlopige kandidatenlijst, die wordt aangevoerd door lijsttrekker Gert-Jan Segers, staat Drost op plek 8.

Nico Drost op 8e plaatst lijst ChristenUnie 2e kamerverkiezingen 2021.PNGNico Drost: “Het is een eer om weer kandidaat te mogen zijn voor de ChristenUnie voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De partij laat haar stem horen op thema’s die dicht bij me liggen. De ChristenUnie komt op voor hechte gemeenschappen, waar mensen oog voor elkaar hebben. Dichtbij zoals in Rhenen, maar ook verder weg in de wereld waar door de coronacrisis harde klappen vallen.

In de afgelopen jaren heb ik in de Rhenense politiek de samenleving mogen dienen. Ook heb ik al een aantal maanden kunnen proeven van het werk als Kamerlid. Ik zie er naar uit om de komende maanden het ChristenUnie-geluid volop te laten horen en wellicht mijn ervaring na de verkiezingen mee te nemen naar Den Haag!”

De komende maanden gaat de partij volop campagnevoeren. “Het verhaal van de ChristenUnie doet er toe,” aldus Drost. “Het is een verhaal over zorg voor elkaar, over een economie die draait om mensen en over kiezen voor de schepping. Een verhaal van ‘aandacht voor wat echt telt’, zeker ook in Rhenen.”

De volledige conceptkandidatenlijst is vandaag bekend gemaakt en wordt vastgesteld door de leden op het digitale partijcongres van de ChristenUnie. Dit congres vindt plaats op zaterdag 21 november 2020.

Voor de volledige kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkierzingen ga hier naar toe.

ChristenUnie Rhenen Youtube kanaal

ChristenUnie Rhenen op Youtube