Actueel

SGP, PCR D66 en ChristenUnie tekenen het coalitieakkoord

Beste mensen,

Vanavond (woensdag 16 mei) mochten wij, ChristenUnie Rhenen, samen met coalitiegenoten SGP, PCR en D66 het coalitieakkoord 'Samen werken aan verbinding en vertrouwen' presenteren. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven waaraan deze partijen zich de komende vier jaar willen verbinden.

Het is een veelkleurige coalitie, een wellicht wat onverwachte combinatie van confessionele en progressieve partijen. Maar ik vond het persoonlijk een prachtig moment toen we aan de formatietafel zaten en ik iedere partij hoorde zeggen dat dat juist voor hen een reden was om deze samenwerking aan te gaan. Om daarmee te laten zien aan de samenleving, die net zo (of nog veel meer) veelkleurig is, dat we in de politiek bereid zijn om te zoeken naar wat verbindt en te werken aan onderling vertrouwen. Het zou mooi zijn als dat ook zo wordt gezien door de Rhenense samenleving. Dat het helpt om er met elkaar de schouders onder te zetten. Elkaar ruimte geven voor een eigen mening en dan zoeken naar wegen om toch verder te kunnen.

Waar wij vooral blij mee zijn in dit akkoord is de duidelijke extra investering die gedaan gaat worden op het thema Duurzaamheid. Maar ook dat we een open bestuursstijl met elkaar blijven voorstaan, waarin oog is voor ieder mens. Jolanda de Heer mag namens de ChristenUnie weer wethouder worden om dit ook in het dagelijks bestuur van onze gemeente vorm te gaan geven. Naast Duurzaamheid en Economie zal zij de portefeuille Sociaal Domein op zich nemen. Alle zorgtaken die daaronder vallen zijn ook een belangrijk aandachtsgebied voor onze partij.

Ik wil vanaf haar vanaf deze plaats alvast heel veel succes, wijsheid en Zegen wensen in het werk wat ze de komende jaren mag gaan doen. En dat geldt ook voor de rest van de fractie! Karin als raadslid, Astrid, Arjan en Bart als fractievolgers en alle anderen die ons regelmatig ondersteunen. Dank dat jullie je schouders eronder willen gaan zetten. Ik vind het mooi om te zien hoe we in de fractie eensgezind kunnen zijn. Waarbij we zowel de ambitie delen om iets te betekenen voor Rhenen, alsook het geloof dat we een (heel klein) radertje in Gods plan met mensen kunnen zijn.

Graag nodigen wij u uit op de ledenvergadering van 7 juni a.s. Wij zullen daar een toelichting op het bereikte akkoord geven en graag al uw vragen daarover beantwoorden. Het is ook mogelijk (en heel leuk!) om de komende raadsvergaderingen bij te wonen of live te volgen via de website van de gemeente. Op 22 mei vindt het politieke debat over het coalitieakkoord plaats, op 29 mei worden de wethouders geïnstalleerd.

Mag ik u tenslotte danken voor uw meeleven in de afgelopen periode! En u vragen om ook in de komende tijd aan ons te denken. In uw gebeden, met uw interesse, misschien wel in het ondersteunen bij activiteiten. U bent altijd welkom!

Met een hartelijke groet,

Nico Drost

Fractievoorzitter ChristenUnie Rhenen

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Rhenen 15% meer stemmen dan 4 jaar geleden!

Kiezers: Bedankt!

De ChristenUnie Rhenen kreeg 15% meer stemmen dan vier jaar geleden. Daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn nu de vierde partij van Rhenen geworden. Ons werk in gemeenteraad en college is gezien door de kiezer. Vier jaar geleden was de tweede zetel een restzetel, nu hebben we de tweede zetel volledig te danken aan de CU stemmers.

Een resultaat om dankbaar mee te zijn, we voelen ons gezegend.

Dank aan alle kiezers en het geweldige campagneteam!

Nu breekt de periode van de coalitie-onderhandelingen aan. We houden u op de hoogte!

Kies met uw hart!

Ik spreek mensen op straat die al jarenlang op dezelfde partij stemmen. Zij vertellen me dan dat het een enorme stap voor hen zou zijn om voor een andere partij te kiezen. Ik vind dat wel mooi, eerlijk gezegd, dat mensen trouw zijn aan elkaar en aan hun idealen. Ik voel op zo'n moment best wel schroom om mensen te gaan overtuigen hun keuze deze keer aan te passen.

Woensdag gaan we met elkaar naar de stembus. We gaan onze stem uitbrengen op hen die we het bestuur van onze gemeente toevertrouwen. We laten op die manier weten wat we belangrijk vinden. Hoe we vinden dat Rhenen er voor de jongere generaties uit zou moeten zien. Maar ook hoe we willen omgaan met de oudere generatie. We kunnen laten weten hoe belangrijk we duurzaamheid vinden. Of wat onze mening is over de bereikbaarheid van Rhenen. We hebben de keuze hoe we vinden wat onze gemeente zou moeten doen voor 'nieuwkomers'. Hoe belangrijk sport moet zijn voor de jeugd en zorgvoorzieningen voor ouderen.

Ten diepste gaan we met elkaar kleur bekennen over hoe we vinden dat onze samenleving eruit zou moeten zien. Waar moet de gemeente zich mee bemoeien, en waarmee vooral niet. Want let op, het is niet de politiek die dat bepaalt. Dat bent u, met uw stem op 21 maart. U geeft daarmee richting aan de komende vier jaar. Uw mening wordt, als het goed is, in de gemeenteraadsvergaderingen gehoord. En als uw mening veel door anderen wordt gedeeld, dan kan daarvoor wellicht een politieke meerderheid gevonden worden.

De verleiding is natuurlijk groot om u nu op deze plek om uw stem te vragen. Maar ik hoop dat u stemt met uw hart. Dat u kiest voor die partij of persoon die bij u past. Zodat de nieuwe gemeenteraad straks een afspiegeling is van wat er in onze lokale samenleving leeft. En ik hoop dat die nieuwe gemeenteraad een koers zal gaan uitzetten die tot zegen is voor Rhenen en al haar inwoners!

 

Nico Drost - lijsttrekker ChristenUnie Rhenen

Stem ChristenUnie!

Ook voor Rhenen willen wij ons de komende 4 jaar in zetten, ons hard maken voor iedereen in Rhenen.

Houd Rhenen Groen!

Wij willen de gemeente Rhenen in 2035 energieneutraal hebben en hiervoor een wethouder Energie.
Op industrieterrein (Remmerden) een energiepark met zonnepanelen, biomassacentrale en terugplaatsen van de windmolen die er ooit (zo’n 15 jaar geleden) stond.

Houd Rhenen Zorgzaam!

Wij willen garantie op goede zorg voor iedereen, met oog voor wat mensen nodig hebben
Geld & regels zijn enkel middelen, geen doel op zich. Daarom willen wij dat er een aparte reserve wordt ingesteld waar we altijd geld in willen houden om tegenvallers op te kunnen vangen.

Houd Rhenen Bereikbaar!

De Rijnbrug moet worden aangepakt en  daarmee het gehele traject Veenendaal – Kesteren.
De ChristenUnie wil dat de gemeente een veel actievere rol in deze lobby neemt. Geen speelbal zijn van de provincies. We zijn voor een ongelijkvloerse kruising bij Achterberg voor een leefbaar dorp.

ChristenUnie Rhenen Youtube kanaal

ChristenUnie Rhenen op Youtube

Voorlopige kandidatenlijst en programma 2018-2022

publicatie kandidatenlijst en programma 2018-2022

Verloren generatie?

Verloren generatie?

Hoe zullen de mensen die over 100 jaar leven terugkijken op onze generatie? Dat vraag ik me weleens af. Ik denk eerlijk gezegd dat ze behoorlijk in shock zullen zijn over ons. Misschien zullen ze zich wel voor ons schamen zelfs. Met de kennis van dan zullen zij het niet kunnen begrijpen hoe wij nu bezig waren met het volledig opgebruiken van de aardbol. Zonder rekening te houden met de mensen die na ons komen. Of ons te realiseren dat grondstoffen op kunnen raken. Of dat de uitstoot van allerlei afvalstoffen rampzalige gevolgen kan hebben voor mens en natuur.

Misschien hebben zij straks wel hetzelfde gevoel bij onze generatie nu als dat wij nu hebben bij de generatie van 200 jaar geleden bijvoorbeeld. Toen slavernij nog normaal was. Sterker nog, toen die slavernij nog een belangrijk deel van onze economie uitmaakte. De eerste mensen die dat aan de kaak stelden werden voor gek verklaard door de generatie toen. Het duurde nog decennia voordat de laatste westerse landen, waaronder ons land, de slavernij officieel afschaften.

Wij zijn nu, gelukkig, al een of meer decennia verder dan diegenen die als eerste aankondigden dat onze aarde te zwaar belast werd. Bij onze generatie begint het besef nu heel breed door te dringen. Het is niet meer ‘links’ om je te bekommeren over het milieu of over duurzaam gebruik van de aarde. Maar wij staan nu wel voor cruciale keuzes. Zijn wij bereid om de wissel definitief om te zetten? En hoever durven we te gaan? En wat mag dat kosten?

Voor de ChristenUnie is dit een van de belangrijkste speerpunten voor de komende verkiezingen. We willen de komende jaren met u en alle betrokken partijen samen een haalbaar plan opstellen om Rhenen in 2035 energieneutraal te maken. Geen maatregelen van bovenaf, maar samen met u. Om van deze grote uitdaging juist ook een prachtige kans te maken. Wij willen de generatie zijn waarover men over 100 jaar zal concluderen dat die het verschil wist te maken. Doet u mee?

Nico Drost – fractievoorzitter ChristenUnie Rhenen

Op plek 9 van de kandidatenlijst van de ChristenUnie Tweede Kamer verkiezingen 2017

Geachte leden en vrienden van de ChristenUnie Rhenen,
 
Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat ik op plek 9 van de (concept)kandidatenlijst van de ChristenUnie ben geplaatst, voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar.

Ik ervaar dat als een zeer eervolle plek. Voor mezelf, maar ook voor de ChristenUnie in Rhenen. En ik vind het ook mooi om op deze manier onze eigen gemeente te vertegenwoordigen op de landelijke lijsten. 

De visie van de ChristenUnie op ons land en maatschappij, zoals dat is terug te lezen in het nieuwe verkiezingsprogramma (klik hier, de inleiding is al een aanrader!), is me uit het hart gegrepen. Ik heb bewondering voor de manier waarop Gert-Jan Segers hier invulling aan geeft. Hoe hij op ieder podium opnieuw in staat is om de boodschap van Hoop te brengen. Ik zie het als een eer om me hiervoor te mogen inzetten.
 
Of ik hiermee Rhenen achter me laat? De ChristenUnie zoekt naar eerlijke antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Zoals de kloof tussen gelovig en niet gelovig, of die tussen hier geboren burgers en hen met roots ver weg. Kloven die ook in de Rhenense samenleving terug te vinden zijn. Me inzetten voor de landelijke campagne van de ChristenUnie zie ik dan ook als een verlengde van de Rhenense uitdagingen, en helemaal niet als tegenstrijdig daaraan of in plaats daarvan.

Het betekent natuurlijk wel extra persoonlijke inzet van mijn kant tijdens de komende verkiezingscampagne. Maar dat vind ik niet erg en probeer ik met beleid te doen. Ik weet me daarbij gesteund door het 'thuisfront'. Ook omdat het in lijn is met hoe ik me verder zou willen ontwikkelen. Ik doe mijn huidige werk in het bedrijfsleven nog steeds met veel plezier, maar mijn hart ligt inmiddels in de politiek. In de samenleving, kan ik misschien beter zeggen. Ik zou graag daar in de toekomst nog meer mijn werk van willen maken.

Wanneer dat is, of wat precies, dat leg ik heel graag in Gods handen. Ik weet dat als Hij mij leidt, ik zal komen waar Hij me wil gebruiken.

En dat is dan ook de plek waar Hij het werk wil zegenen. Aan mij om met geduld en vertrouwen mijn weg te gaan, en tot die tijd met veel inzet en plezier de dingen te doen die op mijn weg komen.

Aan u de vraag om met mij te bidden voor ons land, het bestuur, de politiek en in bijzonder misschien ook voor hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ook daarin willen uitdragen.
Uw vragen of reacties hoor ik natuurlijk graag.

U kunt mij ook volgen via Facebook, waar ik mijn ervaringen in de campagnetijd op een laagdrempelige manier wil gaan delen. (klik hier)
 
Met een hartelijke groet,
 
Nico Drost

Voornemens

Heeft u ze ook gemaakt, goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ik wel maar daarover later. We zijn nu bijna op de helft van de maand januari, hoe gaat het met uw voornemens?
Goede voornemens maken we omdat we diep van binnen weten dat er iets veranderd moet worden. Maar het weten alleen geeft niet altijd voldoende motivatie om door te zetten en vol te houden. Lang ingesleten gewoontes steken zo gemakkelijk de kop weer op.
Hoe hou je het dan vol? Door je voornemen te delen of door mensen uit je omgeving te vragen je in je goede voornemen te steunen.
Het sleutelwoord is dus samen! Dat is in alles in het leven belangrijk, ook binnen de gemeente. Het woord samenleving zegt het al, we leven niet alleen op een onbewoond eiland, maar samen in een samenleving. Als we binnen de samenleving naar elkaar omzien, aandacht hebben voor elkaar en oog hebben voor problemen of noden wordt de samenleving een prachtig geheel.
Samen, dat is de drijfveer vanuit mijn geloof waaruit ik persoonlijk maar ook in de politiek mijn werk wil doen.  Zoals het verwoord staat in de bijbel: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn (1 Petrus 3:8, NBV).
Vanuit deze overtuiging neemt de ChristenUnie haar beslissingen en maken wij ons sterk voor een ruimhartig minimabeleid en goede zorgvoorzieningen.
Mijn wens voor de samenleving is dat de mooie dingen die gedaan worden doorgaan en dat we als inwoners van de gemeente Rhenen voor elkaar klaarstaan en naar elkaar omzien. 
Oja, u hebt nog een antwoord van mij tegoed, immers wat is mijn goede voornemen? Persoonlijk wil ik gezonder gaan eten, maar vooral mijn werk blijven doen vanuit de drijfveer zoals eerder benoemd.
Laten we er samen een mooi jaar van maken.

Karin Dieterman, Raadslid ChristenUnie Rhenen

Raadsdebat zondagrust 13 september

Dinsdag avond 13 september is in de gemeenteraad het besluit genomen tot het verlenen van vrijstelling voor de supermarkten en bouwmarkten in onze gemeente om iedere zondag van 12:00u tot 17:00u open te mogen zijn. 
In lijn met ons verkiezingsprogramma hebben wij tegen het voorstel gestemd, omdat wij graag onze gezamenlijke rustdag, gekregen van onze Schepper willen beschermen. Niet allleen voor onszelf, maar ook voor de zelfstandige ondernemer en hun werknemers. 
Daarin waren wij samen met de andere twee christelijke partijen, de SGP en het CDA. Hieronder (of als bijlage) vindt u onze volledige bijdrage aan het debat gisterenavond.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie in het raadsdebat

Re-spect

Respect. Een veelgehoord woord in deze tijd. Ik vraag mij of we dit woord wel de juiste betekenis geven. 'Re-spect' (in twee delen) kwam ik tegen als één van de definities, met als uitleg: Respect is nog eens (beter) kijken naar de ander. In de Bijbel gaat de betekenis van het woord 'respect' nog een stap verder, namelijk: omzien naar elkaar, de ander liefhebben. Dat zette mij aan het denken. Gebruiken we het woord 'respect' op deze manier? Is het niet zo dat we vooral verwachten dat de ander respect heeft voor onze status, mening, achtergrond, etc.? Hoeveel van ons denken bij 'respect' aan oprecht kijken naar en liefhebben van de ander? Volgende week staat de winkeltijdenverordening op de raadsagenda. In de discussie hieraan voorafgaand heb ik re-spect gemist. Het was vooral een vasthouden aan eigen mening en overtuiging zonder oprecht naar elkaar luisteren. Het had zo anders kunnen zijn als we elkaar met oprechte aandacht en liefde hadden willen ontmoeten. De ChristenUnie is van mening dat een gezamenlijke vrije dag voor iedereen een goede zaak is. Een dag om uit te rusten, samen te zijn, te ontspannen, naar de kerk te gaan. Dit is wat we de inwoners van onze gemeente gunnen. Laten we, ondanks verschil van mening, respectvol naar elkaar zijn.

Karin Dieterman-Brouwer,

Fractielid ChristenUnie Rhenen

Fotorapportage ALV ChristenUnie Rhenen 13 april bij de Cunera tapijtenfabriek

Aanvraag van het COA voor het realiseren van een noodopvang voor vluchtelingen in Rhenen

De ChristenUnie Rhenen heeft kennis genomen van het bericht dat ook bij de gemeente Rhenen een aanvraag is binnengekomen van het COA voor het realiseren van een noodopvang voor vluchtelingen in onze gemeente. We staan achter het besluit van de gemeente om hieraan te willen meewerken, maar ook achter de voorwaarde dat de duur en omvang van een voorziening moet passen bij de schaal van de gemeente.

We sluiten ons hierin ook aan bij de woorden van Gert-Jan Segers, dat “barmhartigheid en recht hand in hand gaan”, dit betekent voor ons dat er ‘Oog voor ieder mens’ die in nood is moet zijn, maar we er voor hen die de Nederlandse wet moedwillig overtreden geen oogje toeknijpen”. 

Lees hier de toelichting van Gert-Jan Segers

Lees hier het bericht over de aanvraag voor noodopvang van het COA aan Rhenen

Onrust en ruzie leidt tot...

Er is veel onrust in de wereld.

Ver weg, dichterbij of soms heel dichtbij. De afgelopen weken zijn we geconfronteerd met geweld, onrust en ruzie. Ver weg maar ook dichtbij. Tijdens de begrotingsraad hebben de SGP en ChristenUnie aandacht gevraagd voor onrust en ruzie dichtbij. Onrust en ruzie die meestal achter de voordeur blijft maar daar een grote impact heeft.

Wij hebben aandacht gevraagd voor kinderen die ongewild betrokken zijn bij echtscheiding. Een echtscheiding wordt in de ideale situatie in goede harmonie geregeld, maar de feiten leren helaas dat het ook kan uitmonden in een vechtscheiding. Dit laatste heeft een enorme impact op de kinderen die hier nog vele jaren problemen van kunnen ondervinden. De motie is gebaseerd op de jeugdwet gemeenten. Deze wet geeft aan dat een taak van de gemeente is om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Kinderen moeten in een veilige en liefdevolle omgeving kunnen opgroeien. Die veilige en liefdevolle omgeving komt in het gedrang als er sprake is van een vechtscheiding. De motie heeft de wethouder opgeroepen om preventief aandacht te besteden aan deze problematiek om zo problemen op de langere termijn te voorkomen.

De ChristenUnie heeft haar bijdrage in de raad afgesloten met het benoemen van gebedspunten voor het jaar 2016. Dat willen wij ook nu doen, wij bidden voor: vrede en veiligheid, recht en gerechtigheid, gezondheid, wijsheid en vooral voor liefde dichtbij en veraf.

Bijdrage Perspectiefnota 2016-2019

Oog voor ieder mens

Voor de ChristenUnie is de goede zorg voor jong en oud onverminderd een van de belangrijkste aandachtspunten. In de landelijke media verschijnen bijvoorbeeld berichten over wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie, mensen die zich zorgen maken over de ‘kostendelersnorm’ en ouderen die worden gekort op hun thuishulp.
In Den Haag wijzen de bewindslieden, zoals staatssecretaris Van Rijn, naar de gemeenten terug, want die zijn tenslotte verantwoordelijk. Die bewindslieden hebben formeel gelijk natuurlijk. De ChristenUnie vindt dat gemeenten deze verantwoordelijkheid ook moeten nemen. Wij zullen er vanuit de gemeenteraad op blijven toezien dat deze zaken zo goed mogelijk geregeld worden. En we blijven onverminderd aandacht vragen voor mensen die in al dat ‘bestuurlijke geweld’ misschien niet eens gehoord worden.
Voor ons is dat steeds het uitgangspunt. Ook bij de uitdagingen die in 2016 en verder op ons wachten. Op die manier proberen wij steeds weer stem te geven aan waar we in geloven. Ieder mens is waardevol. En niemand mag worden buitengesloten. Die dure plicht voelen wij als christenen in de politiek, maar geldt wat ons betreft voor iedereen.
Wij zijn blij en dankbaar dat deze mening inmiddels breed wordt gedeeld. Zowel in de raad als in het college. Dat geeft vertrouwen!

Geslaagd !!! Of (net) niet...

Vorige week was het dan zover, veel eindexamenkandidaten kregen uitslag van het examen. De dag van de uitslag was zenuwslopend voor de meesten. Geslaagd ! Of (net) niet...

Vanaf deze plek wil de ChristenUnie alle geslaagden in de gemeente Rhenen van harte feliciteren met hun diploma. En hen die het (net) niet gehaald hebben wensen wij veel sterkte bij de herkansing of nog dat jaartje extra.
In de politiek is het soms net zo spannend. Bij alle zaken die je besluit vraag je je af is dit geslaagd of (net) niet. Soms is het resultaat op korte termijn zichtbaar op andere momenten heb je een lange adem nodig om het resultaat te kunnen meten. Zo ook met de decentralisatie van de zorg. We zijn nu halverwege het jaar en de eerste signalen zijn goed. We hopen dat we op termijn kunnen zeggen dat we geslaagd zijn.

Maar wanneer ben je nu geslaagd op dit gebied? Als je de financiën op orde zijn? Met goede beleidsstukken? Als de juiste personen op de juiste plaats zitten? Allemaal belangrijke punten, maar wat de ChristenUnie betreft niet het belangrijkste. Onze verkiezingsslogan was:  Oog voor ieder mens. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens waardevol is en er mag zijn. Daarbij willen we juist oog hebben voor hen die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben. Niet om alles over te nemen maar om mensen in hun waarde te laten zodat zij kunnen meedoen in onze maatschappij. Daarom zijn wij wat ons betreft pas geslaagd als de inwoners van Rhenen, U en jij dus, tevreden zijn met de geboden zorg en afspraken.
Geslaagd !!! Of (net) niet….. Wij gaan voor geslaagd.

Karin Dieterman, Fractie- en Raadslid

Jongerenontmoetingsplek op de Lijsterberg geopend op 13 juni

Jongeren zijn welkom in Rhenen! Voor de ChristenUnie in Rhenen steeds een belangrijk uitgangspunt.
Zij mogen, net als ieder ander, overal zijn in de openbare ruimte. Tegelijkertijd is het om allerlei redenen ook fijn als zij een eigen plek hebben om onder elkaar te zijn.
Zo'n plek is er gekomen op de Lijsterberg. Hier is vorige week een Jongerenontmoetingsplek in gebruik genomen. Er is straatmeubilair met een dakje zodat het ook bruikbaar is op de regenachtige momenten. Een blikvanger is erbij geplaatst om de rommel in te verzamelen.

Bij de voorbereidingen is intensief contact geweest met o.a. de jongeren zelf, de buurt en het jongerenwerk. Met elkaar zijn er goede afspraken gemaakt. En als er problemen ontstaan hoeft niet meteen de politie te worden ingeschakeld. In de buurt heeft zich een netwerk gevormd van mensen die gebeld mogen worden als er iets ongeregelds aan de hand is. De jongeren moeten worden aangesproken als ze zich niet aan de regels houden, maar dat kan in eerste instantie heel goed gebeuren door de mensen uit de buurt.

Afgelopen zaterdag was er een gezellige barbecue, georganiseerd door de buurt, om de JOP in te wijden.
Wethouder Jolanda de Heer (ChristenUnie) mocht daarbij aanwezig zijn: "Een heel mooi moment!"

Debuut raadslid Karin Dieterman

Op dinsdag 23 september had raadslid Karin Dieterman haar debuut in de raad. Zij verzorgde de bijdrage van de ChristenUnie op het punt Basisplan Preventie en handhaving.

In dit plan beschrijft de gemeente Rhenen hoe zij jongeren voorlichting wil geven m.b.t alcoholgebruik en met welke partners zij hierin wil samenwerken (denk aan scholen, sportclubs, kerken etc). Ook wordt beschreven op welke wijze de gemeente gaat handhaven op het beleid m.b.t verkoop van alcohol.

Zie hier haar bijdrage: Dank aan het college en ambtenaren voor dit plan. De ChristenUnie is blij met dit plan. Dat zal u niet verbazen aangezien de tweede-kamer fractie van de ChristenUnie het initiatiefvoorstel heeft ingebracht om de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Dit gelukkig gesteund door meerdere partijen. Het is van groot belang voor de gezondheid van onze jeugd dat zij zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik. We hebben recentelijk uit het nieuws vernomen dat alcoholgebruik onder jongeren dalende is. De uitvoering van dit plan kan ertoe bijdragen dat deze dalende lijn ook in Rhenen zichtbaar wordt. Wij stemmen daarom in met dit plan.

Tevens heeft zij in deze raadsvergadering vragen gesteld over de extra financiën voor huishoudelijke hulp in 2015 / 2016. Tijdens de algemene politieke beschouwingen is er namelijk een motie van de ChristenUnie aangenomen waardoor er 40 miljoen extra budget beschikbaar is gesteld.

De reactie van het collega was dat zij hiervan op de hoogte zijn en op tijd een aanvraag m.b.t deze gelden zullen indienen. Voor de gemeente Rhenen zou dit een extra budget van 80.000 euro kunnen betekenen.

Een 8 voor de fractie van de ChristenUnie!

Zaterdag 5 januari 2014 verscheen in de Gelderlander het Raadsrapport over de gemeenteraadsfracties van Rhenen. De fractie van de ChristenUnie scoorde daar een mooie 8. Het hoogst gegeven cijfer binnen de gemeenteraad van Rhenen. De krant oordeelde over het functioneren van de fractie in de gemeenteraad gedurende de afgelopen raadsperiode.
De krant vermeldde over Nico Drost "hij is steevast goed voorbereid op discussies in de raad en kent zijn dossiers. Hij slaagt er doorgaans beter in dan de andere twee christelijke partijen om zijn idealen uit te dragen met behoud van politieke geloofwaardigheid".
Kortom mooie complimenten voor onze fractievoorzitter!