Actueel

Bart Oosterhoff nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Rhenen

Bart Oosterhoff nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Rhenen

Het bestuur van de ChristenUnie in Rhenen heeft Bart Oosterhoff voorgedragen als nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen in maart volgend jaar.
Dat betekent dat Nico Drost na drie keer de kar getrokken te hebben, niet meer zal terugkeren in de gemeenteraad van Rhenen.
Rien van Harten, voorzitter van het bestuur in Rhenen: “Nico gaat zijn tijd en aandacht meer aan andere zaken geven, zoals een studie, maar wij zijn heel blij dat Bart het stokje wil overnemen. Wij hebben alle vertrouwen in hem.”

Bart Oosterhoff (55 jaar) woont in Achterberg, is getrouwd en vader van vier kinderen. Bart is sinds het voorjaar van 2018 betrokken bij de Rhenense gemeenteraad als fractievolger van de ChristenUnie.
Bart Oosterhoff is blij met zijn voordracht: “Ik zie ernaar uit mijn steentje bij te dragen aan een gezond en sociaal Rhenen . Ik wil opkomen voor mensen die zelf hun stem niet kunnen of durven laten horen. Want als gemeenteraad moeten we recht doen aan alle inwoners van Rhenen.

Op de rest van de lijst die het bestuur deze week aan de leden stuurde, staan ook vertrouwde namen. Op plaats twee het huidige raadslid Astrid Rooseboom, op de derde plek is Arjan Grevengoed geplaatst. Nummer vier is Corneel van den Bor, die na een periode van afwezigheid ook weer boven in de lijst te vinden is. De leden van de ChristenUnie in Rhenen spreken zich in november definitief uit over de lijst.

Bart Oosterhoff - 1320 1 bijgesneden

Onze kijk op de perspectiefnota 2022

Benieuwd naar onze kijk op de perspectiefnota 2022?

Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni.

Lokaal eigenaarschap is daarbij van groot belang...

De zaaijer

Wellicht is u het schilderij van van Gogh ook opgevallen. Hij schilderde een Zaaijer. De Zaaijer, waarschijnlijk met in gedachte ook de bekende gelijkenis van Jezus over de Zaaijer. Hij zaaide zijn zaad en het zaad viel in goede of slechte aarde, het gewas of het gewas werd verstikt door onkruid. 

De vergelijking met de RES gaat wellicht niet helemaal op maar ik moest denken aan de manier waarop inwoners betrokken kunnen zijn bij de RES.Voor de een is de boodschap dat er hard wordt gewerkt aan duurzame energie een blijde boodschap, bij een ander valt hij niet in goede aarde en ook begrijpelijk niet als die aarde je bron van inkomsten is of je uitzicht of genot ontneemt.
De ChristenUnie Rhenen is blij met de RES wij waarderen het proces. Natuurlijk kijken ook wij uit naar een toekomst met nieuwe andere technische oplossingen, maar we kunnen de energietransitie niet verder uitstellen tot morgen of de verantwoordelijkheden doorschuiven naar volgende generaties of gebieden waar we zelf geen zeggenschap over hebben.

De RES 2.0 zal daar hopelijk ruimte voor gaan bieden! Regionaal en lokaal zijn de sleutelwoorden van de RES. Zo willen we geen buitenlandse investeerders in duurzame energie op Rhenense grond, maar lokaal eigenaarschap.Dit is ook vast gelegd in de RES, het is echter nog niet voldoende uitgewerkt wat dit dan inhoudt. Daarom vragen we het college om voordat grote projecten worden goedgekeurd daarvoor lokaal beleid te maken zodat ook lokaal draagvlak is voor deze ontwikkelingen! De gedachte daarbij is hoe meer mensen meedoen des te beter en hoe dichter bij het te realiseren project des te beter. Want 1 lokale eigenaar is geen draagvlak en veel eigenaren die ver van Rhenen af staan is ook geen maat voor draagvlak. We hebben in deze motie nog een aantallen of criteria opgenomen maar denken daar graag over mee.

0,03Twh = de bijdrage van Rhenen 30.000.000 kWh, de stroom die ongeveer 10.000 huishoudens per jaar afnemen. Maar wat we afnemen is niet wat we werkelijke gebruiken. Ook ons vervoer en de productie van alles wat we kopen kost veel energie. Vele malen meer zelfs!We waarderen de inzet op energiebesparing en zien uit naar initiatieven op dit gebied! Zoals geformuleerd in het raadsbesluit.
Voor wat betreft biomassa kunnen we leven met zoals het nu geformuleerd is, alleen voor reststromen, maar dit vraagt wel om nadere uitwerking en een kritische benadering, omdat verbranden van organisch materiaal nu eenmaal naast warmte gewoon CO2 oplevert.

De titel van de RES is van dromen naar daden. Dit college krijgt soms het verwijt dat ze teveel dromen, maar als het aan de ChristenUnie ligt en hopelijk aan de gehele raad gaan we de RES dromen ook echt omzetten in daden en daar kunt u zelf een bijdrage aan leveren.

Met vriendelijke groet,Astrid Rooseboom,

raadslid gemeente Rhenen

Nico Drost op kandidatenlijst ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2021

Nico Drost op kandidatenlijst ChristenUnie

Nico Drost uit Rhenen staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Drost is fractievoorzitter namens de ChristenUnie in Rhenen en zelfstandig ondernemer. In 2019 was hij al enkele maanden Tweede Kamerlid namens de partij. Op de voorlopige kandidatenlijst, die wordt aangevoerd door lijsttrekker Gert-Jan Segers, staat Drost op plek 8.

Nico Drost op 8e plaatst lijst ChristenUnie 2e kamerverkiezingen 2021.PNGNico Drost: “Het is een eer om weer kandidaat te mogen zijn voor de ChristenUnie voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De partij laat haar stem horen op thema’s die dicht bij me liggen. De ChristenUnie komt op voor hechte gemeenschappen, waar mensen oog voor elkaar hebben. Dichtbij zoals in Rhenen, maar ook verder weg in de wereld waar door de coronacrisis harde klappen vallen.

In de afgelopen jaren heb ik in de Rhenense politiek de samenleving mogen dienen. Ook heb ik al een aantal maanden kunnen proeven van het werk als Kamerlid. Ik zie er naar uit om de komende maanden het ChristenUnie-geluid volop te laten horen en wellicht mijn ervaring na de verkiezingen mee te nemen naar Den Haag!”

De komende maanden gaat de partij volop campagnevoeren. “Het verhaal van de ChristenUnie doet er toe,” aldus Drost. “Het is een verhaal over zorg voor elkaar, over een economie die draait om mensen en over kiezen voor de schepping. Een verhaal van ‘aandacht voor wat echt telt’, zeker ook in Rhenen.”

De volledige conceptkandidatenlijst is vandaag bekend gemaakt en wordt vastgesteld door de leden op het digitale partijcongres van de ChristenUnie. Dit congres vindt plaats op zaterdag 21 november 2020.

Voor de volledige kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkierzingen ga hier naar toe.

SGP, PCR D66 en ChristenUnie tekenen het coalitieakkoord

Beste mensen,

Vanavond (woensdag 16 mei) mochten wij, ChristenUnie Rhenen, samen met coalitiegenoten SGP, PCR en D66 het coalitieakkoord 'Samen werken aan verbinding en vertrouwen' presenteren. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven waaraan deze partijen zich de komende vier jaar willen verbinden.

Het is een veelkleurige coalitie, een wellicht wat onverwachte combinatie van confessionele en progressieve partijen. Maar ik vond het persoonlijk een prachtig moment toen we aan de formatietafel zaten en ik iedere partij hoorde zeggen dat dat juist voor hen een reden was om deze samenwerking aan te gaan. Om daarmee te laten zien aan de samenleving, die net zo (of nog veel meer) veelkleurig is, dat we in de politiek bereid zijn om te zoeken naar wat verbindt en te werken aan onderling vertrouwen. Het zou mooi zijn als dat ook zo wordt gezien door de Rhenense samenleving. Dat het helpt om er met elkaar de schouders onder te zetten. Elkaar ruimte geven voor een eigen mening en dan zoeken naar wegen om toch verder te kunnen.

Waar wij vooral blij mee zijn in dit akkoord is de duidelijke extra investering die gedaan gaat worden op het thema Duurzaamheid. Maar ook dat we een open bestuursstijl met elkaar blijven voorstaan, waarin oog is voor ieder mens. Jolanda de Heer mag namens de ChristenUnie weer wethouder worden om dit ook in het dagelijks bestuur van onze gemeente vorm te gaan geven. Naast Duurzaamheid en Economie zal zij de portefeuille Sociaal Domein op zich nemen. Alle zorgtaken die daaronder vallen zijn ook een belangrijk aandachtsgebied voor onze partij.

Ik wil vanaf haar vanaf deze plaats alvast heel veel succes, wijsheid en Zegen wensen in het werk wat ze de komende jaren mag gaan doen. En dat geldt ook voor de rest van de fractie! Karin als raadslid, Astrid, Arjan en Bart als fractievolgers en alle anderen die ons regelmatig ondersteunen. Dank dat jullie je schouders eronder willen gaan zetten. Ik vind het mooi om te zien hoe we in de fractie eensgezind kunnen zijn. Waarbij we zowel de ambitie delen om iets te betekenen voor Rhenen, alsook het geloof dat we een (heel klein) radertje in Gods plan met mensen kunnen zijn.

Graag nodigen wij u uit op de ledenvergadering van 7 juni a.s. Wij zullen daar een toelichting op het bereikte akkoord geven en graag al uw vragen daarover beantwoorden. Het is ook mogelijk (en heel leuk!) om de komende raadsvergaderingen bij te wonen of live te volgen via de website van de gemeente. Op 22 mei vindt het politieke debat over het coalitieakkoord plaats, op 29 mei worden de wethouders geïnstalleerd.

Mag ik u tenslotte danken voor uw meeleven in de afgelopen periode! En u vragen om ook in de komende tijd aan ons te denken. In uw gebeden, met uw interesse, misschien wel in het ondersteunen bij activiteiten. U bent altijd welkom!

Met een hartelijke groet,

Nico Drost

Fractievoorzitter ChristenUnie Rhenen

ChristenUnie Rhenen 15% meer stemmen dan 4 jaar geleden!

Kiezers: Bedankt!

De ChristenUnie Rhenen kreeg 15% meer stemmen dan vier jaar geleden. Daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn nu de vierde partij van Rhenen geworden. Ons werk in gemeenteraad en college is gezien door de kiezer. Vier jaar geleden was de tweede zetel een restzetel, nu hebben we de tweede zetel volledig te danken aan de CU stemmers.

Een resultaat om dankbaar mee te zijn, we voelen ons gezegend.

Dank aan alle kiezers en het geweldige campagneteam!

Nu breekt de periode van de coalitie-onderhandelingen aan. We houden u op de hoogte!

ChristenUnie Rhenen Youtube kanaal

ChristenUnie Rhenen op Youtube

Verloren generatie?

Verloren generatie?

Hoe zullen de mensen die over 100 jaar leven terugkijken op onze generatie? Dat vraag ik me weleens af. Ik denk eerlijk gezegd dat ze behoorlijk in shock zullen zijn over ons. Misschien zullen ze zich wel voor ons schamen zelfs. Met de kennis van dan zullen zij het niet kunnen begrijpen hoe wij nu bezig waren met het volledig opgebruiken van de aardbol. Zonder rekening te houden met de mensen die na ons komen. Of ons te realiseren dat grondstoffen op kunnen raken. Of dat de uitstoot van allerlei afvalstoffen rampzalige gevolgen kan hebben voor mens en natuur.

Misschien hebben zij straks wel hetzelfde gevoel bij onze generatie nu als dat wij nu hebben bij de generatie van 200 jaar geleden bijvoorbeeld. Toen slavernij nog normaal was. Sterker nog, toen die slavernij nog een belangrijk deel van onze economie uitmaakte. De eerste mensen die dat aan de kaak stelden werden voor gek verklaard door de generatie toen. Het duurde nog decennia voordat de laatste westerse landen, waaronder ons land, de slavernij officieel afschaften.

Wij zijn nu, gelukkig, al een of meer decennia verder dan diegenen die als eerste aankondigden dat onze aarde te zwaar belast werd. Bij onze generatie begint het besef nu heel breed door te dringen. Het is niet meer ‘links’ om je te bekommeren over het milieu of over duurzaam gebruik van de aarde. Maar wij staan nu wel voor cruciale keuzes. Zijn wij bereid om de wissel definitief om te zetten? En hoever durven we te gaan? En wat mag dat kosten?

Voor de ChristenUnie is dit een van de belangrijkste speerpunten voor de komende verkiezingen. We willen de komende jaren met u en alle betrokken partijen samen een haalbaar plan opstellen om Rhenen in 2035 energieneutraal te maken. Geen maatregelen van bovenaf, maar samen met u. Om van deze grote uitdaging juist ook een prachtige kans te maken. Wij willen de generatie zijn waarover men over 100 jaar zal concluderen dat die het verschil wist te maken. Doet u mee?

Nico Drost – fractievoorzitter ChristenUnie Rhenen

Op plek 9 van de kandidatenlijst van de ChristenUnie Tweede Kamer verkiezingen 2017

Geachte leden en vrienden van de ChristenUnie Rhenen,
 
Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat ik op plek 9 van de (concept)kandidatenlijst van de ChristenUnie ben geplaatst, voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar.

Ik ervaar dat als een zeer eervolle plek. Voor mezelf, maar ook voor de ChristenUnie in Rhenen. En ik vind het ook mooi om op deze manier onze eigen gemeente te vertegenwoordigen op de landelijke lijsten. 

De visie van de ChristenUnie op ons land en maatschappij, zoals dat is terug te lezen in het nieuwe verkiezingsprogramma (klik hier, de inleiding is al een aanrader!), is me uit het hart gegrepen. Ik heb bewondering voor de manier waarop Gert-Jan Segers hier invulling aan geeft. Hoe hij op ieder podium opnieuw in staat is om de boodschap van Hoop te brengen. Ik zie het als een eer om me hiervoor te mogen inzetten.
 
Of ik hiermee Rhenen achter me laat? De ChristenUnie zoekt naar eerlijke antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Zoals de kloof tussen gelovig en niet gelovig, of die tussen hier geboren burgers en hen met roots ver weg. Kloven die ook in de Rhenense samenleving terug te vinden zijn. Me inzetten voor de landelijke campagne van de ChristenUnie zie ik dan ook als een verlengde van de Rhenense uitdagingen, en helemaal niet als tegenstrijdig daaraan of in plaats daarvan.

Het betekent natuurlijk wel extra persoonlijke inzet van mijn kant tijdens de komende verkiezingscampagne. Maar dat vind ik niet erg en probeer ik met beleid te doen. Ik weet me daarbij gesteund door het 'thuisfront'. Ook omdat het in lijn is met hoe ik me verder zou willen ontwikkelen. Ik doe mijn huidige werk in het bedrijfsleven nog steeds met veel plezier, maar mijn hart ligt inmiddels in de politiek. In de samenleving, kan ik misschien beter zeggen. Ik zou graag daar in de toekomst nog meer mijn werk van willen maken.

Wanneer dat is, of wat precies, dat leg ik heel graag in Gods handen. Ik weet dat als Hij mij leidt, ik zal komen waar Hij me wil gebruiken.

En dat is dan ook de plek waar Hij het werk wil zegenen. Aan mij om met geduld en vertrouwen mijn weg te gaan, en tot die tijd met veel inzet en plezier de dingen te doen die op mijn weg komen.

Aan u de vraag om met mij te bidden voor ons land, het bestuur, de politiek en in bijzonder misschien ook voor hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ook daarin willen uitdragen.
Uw vragen of reacties hoor ik natuurlijk graag.

U kunt mij ook volgen via Facebook, waar ik mijn ervaringen in de campagnetijd op een laagdrempelige manier wil gaan delen. (klik hier)
 
Met een hartelijke groet,
 
Nico Drost

Voornemens

Heeft u ze ook gemaakt, goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ik wel maar daarover later. We zijn nu bijna op de helft van de maand januari, hoe gaat het met uw voornemens?
Goede voornemens maken we omdat we diep van binnen weten dat er iets veranderd moet worden. Maar het weten alleen geeft niet altijd voldoende motivatie om door te zetten en vol te houden. Lang ingesleten gewoontes steken zo gemakkelijk de kop weer op.
Hoe hou je het dan vol? Door je voornemen te delen of door mensen uit je omgeving te vragen je in je goede voornemen te steunen.
Het sleutelwoord is dus samen! Dat is in alles in het leven belangrijk, ook binnen de gemeente. Het woord samenleving zegt het al, we leven niet alleen op een onbewoond eiland, maar samen in een samenleving. Als we binnen de samenleving naar elkaar omzien, aandacht hebben voor elkaar en oog hebben voor problemen of noden wordt de samenleving een prachtig geheel.
Samen, dat is de drijfveer vanuit mijn geloof waaruit ik persoonlijk maar ook in de politiek mijn werk wil doen.  Zoals het verwoord staat in de bijbel: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn (1 Petrus 3:8, NBV).
Vanuit deze overtuiging neemt de ChristenUnie haar beslissingen en maken wij ons sterk voor een ruimhartig minimabeleid en goede zorgvoorzieningen.
Mijn wens voor de samenleving is dat de mooie dingen die gedaan worden doorgaan en dat we als inwoners van de gemeente Rhenen voor elkaar klaarstaan en naar elkaar omzien. 
Oja, u hebt nog een antwoord van mij tegoed, immers wat is mijn goede voornemen? Persoonlijk wil ik gezonder gaan eten, maar vooral mijn werk blijven doen vanuit de drijfveer zoals eerder benoemd.
Laten we er samen een mooi jaar van maken.

Karin Dieterman, Raadslid ChristenUnie Rhenen

Raadsdebat zondagrust 13 september

Dinsdag avond 13 september is in de gemeenteraad het besluit genomen tot het verlenen van vrijstelling voor de supermarkten en bouwmarkten in onze gemeente om iedere zondag van 12:00u tot 17:00u open te mogen zijn. 
In lijn met ons verkiezingsprogramma hebben wij tegen het voorstel gestemd, omdat wij graag onze gezamenlijke rustdag, gekregen van onze Schepper willen beschermen. Niet allleen voor onszelf, maar ook voor de zelfstandige ondernemer en hun werknemers. 
Daarin waren wij samen met de andere twee christelijke partijen, de SGP en het CDA. Hieronder (of als bijlage) vindt u onze volledige bijdrage aan het debat gisterenavond.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie in het raadsdebat

Re-spect

Respect. Een veelgehoord woord in deze tijd. Ik vraag mij of we dit woord wel de juiste betekenis geven. 'Re-spect' (in twee delen) kwam ik tegen als één van de definities, met als uitleg: Respect is nog eens (beter) kijken naar de ander. In de Bijbel gaat de betekenis van het woord 'respect' nog een stap verder, namelijk: omzien naar elkaar, de ander liefhebben. Dat zette mij aan het denken. Gebruiken we het woord 'respect' op deze manier? Is het niet zo dat we vooral verwachten dat de ander respect heeft voor onze status, mening, achtergrond, etc.? Hoeveel van ons denken bij 'respect' aan oprecht kijken naar en liefhebben van de ander? Volgende week staat de winkeltijdenverordening op de raadsagenda. In de discussie hieraan voorafgaand heb ik re-spect gemist. Het was vooral een vasthouden aan eigen mening en overtuiging zonder oprecht naar elkaar luisteren. Het had zo anders kunnen zijn als we elkaar met oprechte aandacht en liefde hadden willen ontmoeten. De ChristenUnie is van mening dat een gezamenlijke vrije dag voor iedereen een goede zaak is. Een dag om uit te rusten, samen te zijn, te ontspannen, naar de kerk te gaan. Dit is wat we de inwoners van onze gemeente gunnen. Laten we, ondanks verschil van mening, respectvol naar elkaar zijn.

Karin Dieterman-Brouwer,

Fractielid ChristenUnie Rhenen