Bestuur

Secretaris

ArjanMijn naam is Arjan de Nooijer, getrouwd met Gerdien en vader van twee dochters. We wonen met veel plezier in Elst sinds 2020.
Daar genieten we van de natuur; hardlopen en fietsen over de Heuvelrug doen we graag.
In het dagelijks leven werk ik als architect en stedenbouwkundige bij Vollmer&Partners, een ontwerpbureau in Amersfoort op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.
We ontwikkelen visies op landgoederen en zorgterreinen, maar denken ook na over het zorgvuldig inpassen van nieuwe woningen in de bestaande stad.
Na jarenlang slapend lid geweest te zijn van de ChristenUnie werd het nu tijd om het lidmaatschap meer invulling te geven.
Zeker op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling komen er veel uitdagingen bij elkaar de komende tijd; de energietransitie, de woningbouwopgave en het versterken van de veerkracht van onze natuur en ons agrarische landschap.
Ik geloof dat de ChristenUnie op deze thema’s een realistische kijk heeft en een eerlijk verhaal verteld.
Daarnaast is de ChristenUnie voor mij de partij die altijd zoekt naar verbinding om uitdagingen samen aan te gaan, waarbij de belangen van kwetsbare groepen en mensen niet worden vergeten.


Penningmeester  

Corneel van den BorMijn naam is Corneel van den Bor, geboren en opgegroeid in Rhenen.
Ik ben getrouwd met Femke en samen hebben we vier kinderen. Ik werk als Cost Engineer voor projecten in de ondergrondse infra.
Grotendeels projecten ten behoeve van de energietransitie zoals de aanleg van warmtenetten en verzwaringen van de elektriciteitsnetten.
De ChristenUnie is voor mij een partij waar vanuit een Bijbels perspectief iedereen gezien wordt en er altijd oog is voor ieders belang. Daarnaast ook een partij met daadkracht en bereidheid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Na een periode van afwezigheid wil ik mij de komende periode graag weer gaan inzetten voor de ChristenUnie.
Mijn persoonlijke motivatie hiervoor was en is de wens om de stad waarin ik ben opgegroeid en mij mee verbonden voel te dienen.
Om van Rhenen voor alle inwoners een fijne leefomgeving te maken maar ook de kwaliteiten en unieke kenmerken van Rhenen te behouden voor de komende generaties.