Wethouder

Wethouder gemeente Rhenen

200602deheerverheij04.jpgIk ben Jolanda de Heer en sinds juni 2014 ben ik wethouder in de gemeente Rhenen. Ik ervaar dit als een geweldig voorrecht. Rhenen is een prachtige gemeente met veel natuur, cultuur en hechte sociale verbanden, waaronder de kerken. De kernen Achterberg, Elst en Rhenen zijn heel verschillend en hebben elk hun eigen charme. Ik heb een prachtige portefeuille: Sociaal domein (Jeugd en Participatiewet), Duurzaamheid, Economische zaken/ondernemersklimaat, Projectwethouder: Food.

Het is me een genoegen om samen met de burgers (jong & oud) me in te zetten voor de samenleving van Rhenen. Dit doe ik van harte vanuit een christelijke levensovertuiging. Ik wil heel graag proberen Christus na te volgen en van daaruit het beste voor stad & dorp te zoeken. Niet alleen voor de christelijke achterban, maar voor iedereen. In samenwerking met burgers, het college, de gemeenteraad, de medewerkers van de gemeente en alle partnerorganisaties waarmee ik te maken heb.

Politieke ervaring heb ik opgedaan in buurgemeente Veenendaal, waar ik 12 jaar lid ben geweest van de gemeenteraad voor de ChristenUnie. Ik ben ook 4 jaar lid geweest van Provinciale Staten van Utrecht. Verder heb ik veel werkervaring liggen bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en de Nederlandse Vereniging voor toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Ik heb veel bestuurservaring opgedaan binnen kerkelijke en goede doelen organisaties.  Naast een aantal bestuurslidmaatschappen die ik q.q. als wethouder vervul, heb ik nog twee nevenfuncties. Ik ben bestuurslid van de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie en ik ben lid van de Raad van Toezicht van de Evangelische Omroep. Het is heel verrijkend om in een heel andere tak van sport je te verdiepen in bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Ook daar met het oog op het handen en voeten geven aan mijn geloof.

Ik ben heel gelukkig getrouwd en mijn man en ik mogen de ouders zijn van vier prachtige kinderen. We wonen in Veenendaal, waar de kinderen zijn geboren en getogen. Mijn man en ik komen zelf uit het westen van het land. We komen vaak in Rhenen, ook in het weekend. De Blauwe Kamer, de Plantage Willem III, de historische stad, de rivier en het Binnenveld zijn favoriet. We houden veel van natuur & cultuur en dan ben je in Rhenen aan het goede adres. Mijn gezin is voor mij van onschatbare waarde. Ik voel me door het thuisfront enorm gesteund in mijn werk. Kortom, ik voel me een heel rijk gezegend mens en ik hoop nog heel lang voor Rhenen te mogen werken.


 

  • Sociaal domein (WMO, Jeugd en Participatiewet)
  • Duurzaamheid
  • Economische zaken/ondernemersklimaat
  • Projectwethouder: Food