Interview

Jolanda de Heer

Interview met wethouder Jolanda de Heer over haar eerste 100 dagen in Rhenen en de uitdagingen voor de toekomst!

Wat vindt u het mooiste plekje in Rhenen? Rhenen heeft veel moois te bieden, ik ga graag naar de vogelhut in de Blauwe Kamer en naar Plantage Willem III, verder vind ik het historische centrum erg aantrekkelijk en het uitzicht op de Bergweg. Heeft u na 100 dagen zicht gekregen op waar de kracht van de Rhenense samenleving ligt? Dat is de schaal van Rhenen, doordat Rhenen relatief een kleine gemeente is zijn de lijnen kort. Daar hebben we nu vooral bij de transities in het sociale domein profijt van. De mensen kennen elkaar en dat maakt de organisatie efficiënt. Rhenen heeft 3 kernen die elk ook aparte aandacht nodig hebben, en die aandacht is er ook. Waar komt de door u in het verleden opgedane kennis van pas? Ik heb gewerkt voor  de NVTZ (Nederlands Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg) en de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en beiden komen van pas. Vanuit de NPV heb ik geleerd om heel vraaggericht te werken en de klant of patiënt centraal te stellen. Bij de NVTZ had ik een adviesfunctie voor leden van de Raad van Toezicht van Zorginstellingen, van daaruit heb ik de voorbereidingen voor de decentralisaties al meegemaakt,  Dit kan ik goed gebruiken in mijn werk als wethouder. Daarnaast heb ik in de gemeenteraad van Veenendaal en in de Provinciale staten als vertegenwoordiger van de ChristenUnie gezeten. Hierdoor weet ik ook hoe lokale politiek werkt en in de Provinciale Staten heb ik onder ander de portefeuille Jeugdzorg gehad, in de periode dat Jeugdzorg de verantwoordelijkheid was van de provincie. Ik vind het mooi om te zien hoe al deze lijnen in mijn huidige functie als wethouder bij elkaar komen. Waar ligt voor u de grootste uitdaging in de komende periode en wat kan uw rol daarin zijn? De grootste uitdaging zit in de Jeugdzorg, waar met veel minder geld de zorg wel op peil moet worden gehouden en het liefst beter moet worden. Dat hopen we te gaan doen door meer in te zetten op preventie. Het normale opgroeien thuis moet ondersteund worden. En we kunnen niet zonder de wijk, de school de  (sport)verenigingen  en allerlei voorzieningen zoals speelplaatsen. Ook de kerken spelen in Rhenen een grote rol van betekenis. Uiteindelijk zijn   het gezin en het kind er het meest  bij gebaat om te voorkomen dat (zwaardere) Jeugdzorg nodig is. Wilt u iets zeggen over de samenwerking met collega wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren? Het valt mij op dat iedereen heel positief is ingesteld en trots is op de gemeente. Het college bestaat uit heel verschillende mensen en dat maakt het ook plezierig om samen op te trekken. Als wethouder probeer ik goede contacten met de gemeenteraad te onderhouden en niet alleen met de coalitiepartijen, maar ook de oppositie de ruimte te geven voor hun inbreng. De ambtelijke organisatie verzet met relatief weinig mensen  heel veel werk. Ze is heel tevreden over de manier hoe ze over  alles wordt geïnformeerd. Op de vraag hoe mw de Heer christen is in haar werk antwoordt zij: “niet met heel veel woorden” of zoals Franciscus van Assisi zei, desnoods met woorden. Voor mij is het een houding, een manier waarop je in het leven staat. Ik heb wel veel aandacht voor bijvoorbeeld identiteitsgebonden zorg, omdat ik ook geloof dat het effectiever is als een zorgverlener je achtergrond begrijpt. En natuurlijk ook in de aandacht voor duurzaamheid. Op de vraag of er nog iets toe te voegen valt aan dit interview, antwoordt zij zonder aarzelen: Ik ben graag in Rhenen!  Mijn gezin en ik wonen in Veenendaal maar ook in het weekend zul je ons regelmatig in Rhenen tegen kunnen komen. We danken onze wethouder Jolanda de Heer hartelijk voor dit interview, dat mocht worden gehouden met haar aan het Binnenhof, nee niet in Den Haag, maar gewoon op nummer 11 in Rhenen, door Astrid Rooseboom